Tri podmienky hodnotového investovania (Štúdia)

Ako všetci dobre vieme, investovanie je dlhodobá činnosť a na investíciu do spoločnosti by sme sa mali pozerať z dlhodobého hľadiska. Lenže súčasný trend je presne opačný a pomerne často sa stretávame len s číselnými údajmi o krátkodobých vyhliadkach a scénarmi, čo sa s konkrétnou spoločnosťou v najbližšej dobe udeje a aký to bude mať vplyv na akcie. Dokonca sa objavujú názory, že hodnotové (value) investovanie stráca na popularite.

S krátkodobým prístupom sa nestotožňujem. Viac ma oslovilo hodnotové a dlhodobé investovanie, ktoré mi je sympatické. Počas štúdia tohto prístupu a pozorovaní profesionálnych a individuálnych investorov som spozoroval rôzne prístupy i názory. Vďaka rozmanitosti získaných informácií ma to priviedlo k vlastnej štúdii, teda prístupu, ktorý sa opiera o teóriu hodnotového investovania, zaoberá sa výlučne podrobným preštudovaním jednotlivých firiem a dokonca by som povedal, že prináša racionálny pohľad. 

Týmto článkom ju chcem predstaviť verejnosti a podeliť sa s ňou, pretože verím, že môže pomôcť individuálnym investorom, tak aj profesionálnym investorom priniesť nový pohľad nad tvorbou analýz.

Túto teóriu som pomenoval Tri podmienky hodnotového investovania. Základom sú tri jednoduché podmienky, ktoré investorovi pomôžu sa ľahšie rozhodnúť alebo, či sa do konkrétnej firmy oplatí investovať. Lenže, dopracovať sa k výsledku nie je až také ľahké. Táto teória si zakladá na finančných, nefinančných analýzach spoločnosti, ktoré dopĺňa pohľad zákazníka. Ako celok sú vo vzájomnej interakcii, ktoré investorovi pomôžu pri jednoduchšom rozhodovaní. Samostatne majú v budúcnosti význam opätovným prehodnotením a kontrolou nad investíciou do subjektu. Ak jedna z podmienok nebude vyhovovať, investor sa rozhodne, či investíciu ukončiť alebo zotrvať v nej aj naďalej, prípadne shortovať.

Táto teória si dáva za cieľ pomôcť vyhľadať také spoločnosti na investovanie, ktoré by mohol investor vo svojom portfóliu držať navždy. 

Tri podmienky hodnotového investovania

  1. Finančná analýza

Štandardne sa pri analýze firmy pripisuje význam štúdiu finančných ukazovateľov firmy, ktoré oboznamujú s finančnou situáciou spoločnosti a s jej následným vývojom v budúcnosti. Finančná analýza je ohodnotením hospodárenia a oboznámenie sa s finančným zdravím daného subjektu. Jej cieľom je identifikovať a vyzdvihnúť silné stránky, na ktorých je možné stavať a určiť kroky pre zlepšenie slabých stránok. Finančná analýza býva zhotovená na základe súboru mnohých ukazovateľov a faktorov, ktoré spolu súvisia a ovplyvňujú chod firmy ako celku. 

2. Nefinančná analýza

Aj keď alfou a omegou bývajú pri analýze firmy prevažne finančné údaje, pri nefinančnej podmienke by mal investor venovať pozornosť práve manažmentu firmy a jeho kľúčovým osobám, pochopiť biznis plán, či sú dosahované ciele firmy, aká je firemná kultúra, prístup a komunikácia so zákazníkmi, aká je konkurenčná výhoda, poznať konkurenciu a sektor, v ktorom firma pôsobí a mnoho ďalšieho.

3. Pohľad zákazníka

Tretia podmienka sa pozerá na konkrétne tovary a služby firmy v spojitosti so zákazníkmi. Na tejto podmienke si vie investor overiť, či produkty a služby, ktoré poskytuje firma majú reálne opodstatnenie. Potrebujeme tiež poznať produkty i služby firmy, ako sú populárne medzi zákazníkmi. Rovnako, či má s nimi reálne skúsenosti aj samotný investor, aby ich vedel zhodnotiť a porovnať s konkurenciou. Ak reálnu skúsenosť nemá, vo vlastnom záujme by mal vykonať iniciatívu, spraviť si vlastný prieskum a preštudovať nezávislé referencie o produktoch a službách. 

Tento posledný bod môže v očiach profesionálnych investorov vyvolať pochybnosti, či má vôbec niečo spoločné s investovaním. Ja ho považujem za rovnako dôležitý ako prvé dve podmienky.

Príklady:

Túto teóriu si ukážeme na konkrétnych príkladoch. Ako prvú som si vybral firmu Apple, Inc., o ktorej mám naštudované pomerne veľa, reálne používam produkty i služby a bude to rok, čo jej venujem, takmer denno-dennú pozornosť. Po preštudovaní môžem skonštatovať, že firma Apple spĺňa všetky tri podmienky, pretože okrem zvyšných firiem z FAANG ako aj ďalších spoločností vo svete, má najväčšiu pravdepodobnosť prežiť a byť súčasťou 22. storočia. Lenže v súčasnosti by som pri investovaní do tejto spoločnosti bol veľmi obozretný. Podrobnejšie sa tejto spoločnosti budem venovať v pripravovanej fundamentálnej analýze.

Ako druhú firmu som si vybral automobilku Tesla, Inc.. Aj keď táto spoločnosť si vďaka Elonovi Muskovi získava veľa pozornosti, napriek tomu všetky tri podmienky nespĺňa. Hlavným a pomerne závažným problémom je samotný Elon Musk, ktorý svojimi činmi ovplyvňuje fundamenty a správanie investorov. 

Verím, že táto teória sa stane prínosom pre všetkých záujemcov o investovanie a navedie ich na cestu hodnotového investovania.