Projekty

Moje osobné projekty:

QSOUND.EU (2008 – 2012)

In Control Music (2012 – súčasnosť)

Diversity Radio show on DI.FM (2013 – 2014)

Focus Eventy (2017 – 2018)

Gafrik Library (2017 – súčasnosť)

Gafrik Wine (2019 – súčasnosť)

BLUECHIP.SK (2020 – súčasnosť)